Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Downen aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Downen, h.o.d.n. Douro Media, is statutair gevestigd te Stationsplein 3G, 5241 GN te Rosmalen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 89771699 en draagt de naam Douro Media. Downen is per e-mail te bereiken via info@downen.nl en telefonisch via + 31 (0) 73 36 90 515.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Downen omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Downen aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Downen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23-05-18.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden ten eerste gebruikt voor de websitestatistieken. Het analysesysteem waarin websitestatistieken verwerkt worden is Google Analytics. Dit is bij ons volledig privacyvriendelijk ingesteld. Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Gegevens die verwerkt worden in Google Analytics zijn bovendien nooit naar u of naar uw IP-adres te herleiden, omdat IP-adressen volledig geanonimiseerd worden. De cookies worden ook nooit in combinatie met andere Google-diensten gebruikt.

Google Analytics is zo ingesteld dat de bewaarde gegevens over uw bezoek aan Downen automatisch verwijderd worden na 50 maanden. Als u volledig wilt voorkomen dat uw bezoek in de statistieken van Google Analytics verschijnt, dan kunt u hier een opt-out add-on voor uw browser verkrijgen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ten tweede worden de gegevens gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst. Zodoende kan Downen contact opnemen met de bezoekers en vragen en opmerkingen behandelen.

Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn wanneer iemand de website bezoekt: het gedrag op de website (waarop geklikt worden en vanuit welk medium iemand naar een site komt), het bijhouden van handelingen/gebeurtenissen via geanonimiseerde IP-adressen (via Google Tag Manager) en wanneer iemand contact opneemt via de website (e-mailadres verplicht).

Met betrekking tot gegevens zoals de naam en het e-mailadres worden de gegevens verwijderd wanneer een vraag of opmerking volledig is behandeld. Deze gegevens worden in ieder geval niet langer opgeslagen dan 5 jaar.

 

Rechtsgrondslag

Aan de verwerking van uw gegevens ligt alléén de volgende rechtsgrondslag ten grondslag: de verwerking kan nodig zijn voor de verwerking van een overeenkomst.

 

Cookies

Downen maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Downen bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Downen om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De browser die u gebruikt kan zo worden ingesteld dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen.

 

Advertenties

Op de website van Downen worden advertenties via Google AdSense vertoond. Wij hebben ervoor gezorgd dat deze advertenties niet worden gepersonaliseerd aan de hand van uw internetgedrag. Daarom vragen wij geen toestemming aan u om deze advertenties te mogen laten zien. Echter kunnen advertenties wel nog door externe partijen voor remarketing ingezet worden. Remarketing wordt gebruikt om u terug te laten keren naar een website waar u in het verleden al eens bent geweest. Wij kunnen deze functie zelf niet uitschakelen, maar u wel. Dit is mogelijk op de website van Your Online Choices.

 

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Downen zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Downen.

 

Bronnen van derden

Op de website van Downen treft u verwijzingen aan naar andere partijen. U dient u ervan bewust te zijn dat Downen niet verantwoordelijk is voor hoe deze andere partijen met uw gegevens omgaan. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van deze websites ook te lezen.

 

Beveiliging

Downen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel opgeslagen op een server binnen Nederland. Uw persoonsgegevens worden in sommige gevallen opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien Downen niet de mogelijkheid biedt aan bezoeker om persoonsgegevens in te zien middels een account, moet Downen op een andere manier de privacy rechten van de bezoeker waarborgen. Dit doet Downen door middel van de uitleg over hoe websitebezoekers hun cookies kunnen wissen. Bezoekers kunnen altijd Downen contacteren om hun gegevens te laten wissen. Downen heeft de contactgegevens duidelijk in de privacyverklaring staan.

Indien u een klacht wilt indienen over Downen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@downen.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, treft u aan via deze link.